0%

خدمات

CONSTRUCTION
_

کمپانی صنعتی

پیشگام فرافن صنعت خاوران

01

مهندسی معکوس

طراحی، ساخت، تدوین و ارائه شناسنامه فنی قطعات

03

محیطی

تجهیزات استاندارد

05

تکنولوژی

نوآوری و خلاقیت همراه آخرین استاندارد های روز دنیا

02

خدمات

بهبود مستمر کیفیت محصولات و خدمات

04

ساخت و ساز

ساخت دستگاه های مدرن

06

ماشین آلات

تولید و انتقال تجهیزات

 

 

 

شرکت پیشگام فرافن ضمن ارج نهادن به موضوع کیفیت و مرغوبیت تولیدات، به خلا قیمت و نوآوری در خدمات و تولید محصولات توجه خاصی داشته است و همواره درصدد تولید محصولات نوین و کاربردی تر در جهت بومی سازی تکنولوژی و تجهیزات صنایع گوناگون بویژه ماشین آلات صنایع معدنی و کمک به ارتقا هرچه بیشتر صنعت کشور می باشد.